הטבה מיוחדת לאורחי קלארו

50% הנחה לחונים בחניון שרונה בסמוך למסעדה החל מהשעה 18:00, כולל בסופ"ש


כרטיס ההנחה יימסר לחונים בחניון שרונה ע"י המארחות במסעדה. ההנחה תתאפשר רק באמצעות מכונות התשלום בחניון ולא במחסום היציאה.
* לא כולל אפליקציות.
פרטים נוספים ניתן לקבל במסעדה.


* המסעדה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל השימוש בחניון. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו בכל עת שתמצא לנכון על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש