המסעדה סגורה עד לאישור פתיחת המסעדות על פי החלטת ממשלה